Zoals waarschijnlijk wel bekend, treedt de Algemene Verordening Gegevensbeheer(AVG) echt in werking op 25 mei van dit jaar. Deze wetgeving geeft personen meer rechten en bedrijven meer verplichtingen omtrent privacygevoelige gegevens die worden opgeslagen. Zie voor meer informatie: https://www.sugarcrm.com/blog/2018/02/14/gdpr-101-key-terms-need-know/

Dit betekent dat het motto van veel organisaties aangaande privacy ‘het is beter te vragen om vergeving dan om toestemming’ echt niet meer opgaat. Vanaf 25 mei kunnen hoge boetes worden opgelegd wanneer niet voldaan wordt aan de wetgeving.

In de ‘spring-release’ van Sugar, versie 8.0 (deze komt eind april 2018) zijn diverse voorzieningen opgenomen om gebruikers te helpen AVG-proof te worden. Zo is er een nieuwe module die registreert of een persoon contact heeft opgenomen in verband met de privacygevoelige gegevens die van hem of haar zijn vastgelegd. Dit is daarmee centraal beschikbaar en toe te wijzen aan één daarvoor verantwoordelijke medewerker, de ‘dataprivacy manager’. Ook komt er een nieuwe standaardrol, de ‘dataprivacy manager’. Deze rol, en alleen maar deze rol, is in staat om data echt(!) uit de database te verwijderen. Hiervoor wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om op veldniveau aan te geven of een veld ‘persoonlijke, privacygevoelige data’ bevat. Uiteraard komt dit ook beschikbaar voor eigen velden, de zogenaamde custom fields. Hierdoor is het onder andere mogelijk om te rapporteren welke gegevens er allemaal van iemand zijn vastgelegd. Tenslotte wordt de standaard instelling voor nieuwe mailadressen aangepast van Opt-in naar Opt-out.

Meer weten of behoefte aan ondersteuning bij het AVG-proof worden? Neem dan contact op via info@albicons.nl