Bent u al klaar voor AVG? Sugar wel!

Zoals waarschijnlijk wel bekend, treedt de Algemene Verordening Gegevensbeheer(AVG) echt in werking op 25 mei van dit jaar. Deze wetgeving geeft personen meer rechten en bedrijven meer verplichtingen omtrent privacygevoelige gegevens die worden opgeslagen. Zie voor...